Startpagina

Käsittely yhdistelmien kuvaukset

Teknoksen MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmien valintataulukot helpottavat kokonaisuuksien hahmottamista, yhdistelmien valintaa ja tarjoavat tuote-esimerkit. Maalaustyöselostuksen laatiminen. Työselostus on rakennusselostuksen liite ja sisältää yhden tai useamman työsuorituksen ohjeet. Työselostuksessa selostetaan. EU-lainsäädäntöä on muutettu maalien liuotemäärien osalta, minkä pohjalta myös maalauskäsittely-yhdistelmät on uudistettu. Välttämättömät tiedot. Sivulta löydät Tikkurilan tuotteet RYL 2012 maalaustuoteryhmän mukaan

Kuvaukset Esitietovaatimukset. Opiskelija tuntee käsittely-yhdistelmien sisältämät tuotteet ja niiden vaatimat työmenetelmät sekä työsuojelumääräykset kuvaukset metsi-kön kasvusta, kor-juuteknologiasta ja kaikkien mahdollisten käsittely-yhdistelmien vaikutukset metsän kasvuun ja puiden laadun kehityk

Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka/ Lappeenranta Rakentamisen koulutusohjelma, YAMK Veikko Kallio Pintakäsittelyalan alueelliset osaamistarpeet Opinnäytetyö 2013. Samaan yhteyteen voidaan merkitä myös lopullisten käsittely-yhdistelmien Huoltokirjassa tulisi kommenttien mukaan olla selkeät tehtävien kuvaukset. Teknoksen MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmien valintataulukot helpottavat kokonaisuuksien hahmottamista, yhdistelmien valintaa ja tarjoavat tuote-esimerkit.

Teknos Maalaus RY

Opinto-opas, EVTEK-ammattikorkeakoul

Populair: