Startpagina

Archief nederlands indie

Indisch Familie Archief

Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 100 jaar In de periode 1945-1950 zijn er ongeveer 150.000 militairen in het voormalig Nederlands Indië ingezet geweest. Veel onderdelen hebben hun geschiedenis opgeschreven en uitgegeven in een gedenkboek(je) Een digitale bron waarin u Nederlandse en buitenlandse documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Let op: De scans van documenten op Afscheid van Indië zijn niet meer beschikbaar op deze website maar via de inventaris op gahetNA Kies optie kranten. oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen, Roermond, Vlissingen en Zaanstad, RHC Eindhoven, EHC Sittard-Geleen en RA Rivierenland. Komen ook hieronder terug

Archieven » Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en

Nederlands-Indi ë, ook bekend als Het Leven in Nederlandsch-Indie, 1900, P.N. Kampen en Zoon van het Nationaal Archief Online images van archiefstukken over. Hét startpunt voor stamboomonderzoek in Nederland. Met de meest overzichtelijke linksverzameling. Alle links op categorie EN op provincie/gemeente! Hier vindt u bv. snel de burgerlijke stand, dtb of bevolkingsregister van elke plaats Kan ik bij het Nationaal Archief informatie vinden over mijn vader en zijn tijd in Nederlands-Indië? U kunt uw onderzoek beginnen met het opvragen van een kopie van zijn militaire registratiekaart bij het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP), Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade (telefoon 045-5469994)

Militairen: Onderofficieren en soldaten bij het Koninklijk

De geschiedenis van de Nederlandstalige pers in Nederlands-Indië en Indonesië heeft een aarzelend begin in de achttiende eeuw. Het eerste nieuwsblad, de Bataviase Nouvelles, sterft een abrupte dood in 1746 door een verbod van de VOC Aldus heeft Nederland van 1946 tot 1950 in Indië in totaal zo'n 200.000 militairen ingezet. Hiervan behoorden er zo'n 70.000 tot het KNIL (het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger), de rest werd per schip uit Nederland aangevoerd. Velen (zo'n 25.000 man) waren oorlogsvrijwilligers, maar de meesten waren dienstplichtigen Nederlands-Indië: algemeen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Nederland zijn koloniale gezag over Nederlands-Indië tijdelijk kwijtgeraakt. Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, riepen de Indonesische leiders Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië uit Aan de site Gahetna van het Nationaal Archief werd enkele jaren geleden de inventaris 'Afscheid van Indië' toegevoegd. Het betreft een selectie archiefstukken van het Nationaal Archief en een aantal buitenlandse archieven over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Raadpleging is nog steeds lastig 1945-1964: Passagierslijsten van burgers en militairen op schepen van Nederlands Indie en Nieuw Guinea naar Nederland. >>> passagierslijsten1945-1964.nl 1497-1857: tol over de scheepvaart door de zeestraat tussen Zweden en Denemarken

Home - Indischekamparchieve

 1. Aanvankelijk komen de partijen tot een akkoord, maar als zij het niet eens worden over de uitleg daarvan, grijpt Nederland militair in. Bij deze politionele acties (1947-1948) gaat het er gewelddadig aan toe. Onder druk van het buitenland kan Nederland niet langer om de erkenning van Indonesië heen
 2. Bronnen die veel informatie bevatten over personen in Nederlands Indie: Regeringsalmanak Ned Indie 1815-1942, Nationaal archief: Archieven » Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en.
 3. 6 reacties op Nederlands-Indie in speelfilms. Het archief van Indisch4ever is best wel te filmen !! En er is nog de archipelsite met honderden topics
 4. Gegevens uit Nederlands Indie zijn deels te vinden op roosjeroos.nl en op familysearch.org. Zie ook de site ven de Indische Genealogische Vereniging igv.nl.
 5. Het boek is gebaseerd op alle bekende egodocumenten van militairen die in de jaren 1945-1950 in Nederlands-Indië gediend hebben. Doorzoek ons archief: Search and.
 6. Op Delpher vindt u miljoenen pagina's uit kranten, boeken en tijdschriften full-text online

Ons nationaal geheugen Nationaal Archief

Nederland stelt tijdens een conferentie in de plaats Malino op Celebes voor 'deelstaten' in te voeren. Dit is een idee van luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Hubertus Johannes van Mook. Volgens zijn idee zal Nederlands-Indië in de toekomst zelfstandig worden Op deze website is het archief van de illegale (verzets)krant Het Parool te bezichtigen. In de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ligt meer.

Peter's Blog: Born in Nederlands Indië/Dutch East Indies

Nederlands-Indië, 1949. Een grote, breedgeschouderde jongeman loopt de kantine binnen. André Doevendans dagboek Nederlands-Indie soldaat. Gepubliceerd door. Indisch Indonesische websites Startpagina voor Indisch Nederland Nederlands-Indie en Indonesie. Deze pagina geeft een beeld van de voormalige kolonie Indie, haar geschiedenis en haar erfenis op cultureel en maatschappelijk gebied

Video: Persoonsarchief Archief van Defensie Defensie

HOME OPROEPEN ARCHIEF CONTACT LINKS Ze zouden daarmee onderstrepen dat naast de duizenden in Nederland, die weigerden als soldaat naar West-Indië te gaan, ook. Zoeken op naam geeft informatie over de betekenis en herkomst van de naam en de verspreiding van de naam over Nederland. (studiezaal Nationaal Archief): Maandag. Vanwege de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) verrees aan de Kruiserkade op het marine-etablissement te Surabaja, Nederlands-Indië, een nieuw Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM.

Onderzoek in Indonesië » Regeringsalmanak van Nederlands-indie. mogelijk Nationaal Archief en wellicht bij meerdere grote bibliotheken. Even nazoeken dus De geschiedenis van Indonesie, Nederlands-Indië zoals toch nog vaak door de Nederlanders wordt gezegd. Die geschiedenis laat zien dat de Nederlander niet altijd een vriendelijke jongen was. Toch zijn Nederlandse families soms generaties lang in Nederlands Indië gevestigd geweest Van Nederlands-Indië tot Indonesië Op 17 augustus 1945 roepen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Historiën blikt terug op de geschiedenis van Nederland, Nederlands-Indië en Indonesië. Handelsrelatie De relatie tussen Nederland en Indonesië is eigenlijk gebaseerd op de handel Het is ironisch dat Nederland zich nooit druk heeft gemaakt over deze mensenrechtenschendingen. Archief; Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard.

A chtergrondverhalen en nieuws over de geschiedenis van Nederlands-Indië, dat sinds de zeventiende eeuw een kolonie was van Nederland. Over zijn hier artikelen te vinden over de bersiap-periode, de politionele acties en natuurlijk ook over de VOC-tijd archief nieuwsbrieven INDIE IN MULTIPERSPECTIEF Het Indisch Herinneringscentrum houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede.

indie-1945-1950.nl - Overzicht van de Nederlands troepen ..

 1. Stamboom Nederlands Indie: doopregister van de R.K. Kerk te Soerabaja op Alfabe
 2. Zoeken in de Militaire Stamboeken en aanverwante militaire bronnen in het Nationaal Archief. en weergegeven dan in Nederland. De indexen van de Stamboeken zijn.
 3. Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie. De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben. In passagierslijsten ziet u een kolom Archief. Als daarin een groene punt staat.
 4. Het NIOD stelt de archieven en collecties over oorlog, de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, Zoek in archief. Beeldbank WO2
 5. Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indie 1945-1950 4. Groen, P. M. H., Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950. Den Haag, 1991; 359 blz. Proefschrift over het Nederlands militair-strategisch beleid in het Nederlands-Indonesische conflict. 5. Hofwijk, J. W., De hitte van de dag. Onze.
 6. De reis naar Nederland ging per boot en duurde een paar weken. Ze vertrokken vanuit Batavia, wat nu Jakarta heet en de hoofdstad is van Indonesië. Archief. DE.
 7. Het verbaast Bob van Joost (1936) niet dat de koloniale geschiedenis van Nederland de laatste maanden weer zo in het nieuws is. Over wat er in Nederlands-Indië is gebeurd is lang gezwegen. We.

Een moeder met zoon en kinderwagen op een bankje in de bossen bij Oostkapelle (Zeeuws Archief) Doorzoek de gehele collectie. Alle woorden. of wilt u uitgebreid zoeken Met gegevens uit het Nederlands Jazz Archief, de Indische pers, de bladen Moesson en Tong Tong, familie-archieven, geluidsarchief en algemene jazzliteratuur hoopt Mak van Dijk een boeiend beeld van de jazz scene in Indië te kunnen samenstellen. En hoewel er nauwelijks originele opnamen uit die tijd bekend zijn, wist hij toch de hand te leggen. Nationaal Archief. Een digitale bron over de periode 1940-1950 waarin je Nederlandse en buitenlandse documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Via Indië in Oorlog krijgt u toegang tot de website Herrijzenis van het Nederlands-Indische leger na de Japanse capitulatie. Slechts enkele onderdelen van het Nederlands-Indische leger, voornamelijk kleine detachementen die waren gelegerd in het oostelijke gedeelte van de Indische archipel, wisten zich aan de greep van de Japanse overweldigers te onttrekken en naar Australië uit te wijken doelen voor erfgoedbehoud. Het Nationaal Archief besloot toen om zijn eigen bijdrage te leveren aan de geschiedenis van en voor de Indische gemeenschap. In Britse, Amerikaanse en Australische archieven speurde een team wetenschappers naar onbekende documenten die de dekolonisatie van Nederlands-Indië van een andere kant kunnen belichten

Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse en Belgische archieven www.stamboomgids.nl (Internet gids op het gebied van genealogie, stamboom, familienamen en archief) www.stamboomforum.nl (het sociale netwerk voor genealogen en archieven) www.geneaknowhow.ne Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek 'Oost-Indisch Boek', Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50 , inventaris­num­mer 344 , folio 18234 Geïndexeerd via U.G.C In Beeld en Geluid is jouw startpunt voor het verkennen van het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de grootste audiovisuele collectie van Nederland. Om het zoeken van ons materiaal makkelijk te maken hebben we dit rond verschillende thema's verzameld in kanalen Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië, 1945 - 1950. Het archief is op 12 maart 1950 per ss Waterman verscheept naar Nederland. Het archief werd in eerste instantie opgeslagen in een archiefruimte aan de Breestraat te Den Haag en aldaar voorbewerkt en gebundeld

Dat bleek geen beletsel om hem na de oorlog bij de Koninklijke landmacht in te lijven voor dienst in toenmalig Nederlands-Indië. Niessen en zijn vroegere commandant zien elkaar nog regelmatig Klik op een van bovenstaande Buttons en ga direct naar het onderdeel dat U zoekt. Of maak gebruik van de Buttons aan de linkerzijde. Voor vragen, op of. BankGiro Loterij - Rabobank - Stichting Sem Presser Archief - Nationaal Comité 4 en 5 mei - Stichting Levi Lassen - Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland - Joseph & Bettie Feinberg Foundation - Mobeta B.V. - Ankie Hak Fonds - Stichting Etty Hillesum Fonds - Marcelle Hertzdahl Fonds - Prof. dr. Herman Musaph Fonds - Het. Naamlijst overleden Indië veteranen. Een Indië-veteraan is ons ontvallen en met hem zijn verhaal

Get this from a library! Archief voor de suikerindustrie in Nederlandsch-Indië.. [Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië.; This is an image from the Nationaal Archief, the Dutch National Archives, donated in the context of a partnership program. This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required Op 14 en 15 augustus herdenken we in Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 15 augustus capituleerde Japan; toen pas eindigde de oorlog ook in toenmalig Nederlands-Indië. Op 1 september worden de 6.200 Nederlandse militairen herdacht die in de jaren 1945 tot en met 1962 omkwamen in het toenmalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea Nederland trad tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indië (1945-1949), of de politionele acties, hard op tegen waarna archivarissen van het archief de foto. Boeken over Nederlands-Indië en Indonesië. Het laatste grote gevecht in Indie. € 18,95. In winkelwagen. Melati van Java (1853-1927) € 19,90. In winkelwagen

Nationaal Archief - Afscheid van Indi

 1. Berichten over Nederlands-Indie geschreven door Erik Schaap De AIVD ligt al vele jaren in de clinch met het Nationaal Archief over de vraag wat er wel en niet kan.
 2. In het kader van het onderzoek naar de Europese migratie naar Nederlands-Indië, 454Kb), Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, inv.nos 3106-3125, Registers van.
 3. Anders dan in bezet Nederland werd in Indië een heel groot deel van de Nederlandse en Nederlands-Indische burgerbevolking in kampen geïnterneerd. Ook buiten de kampen leed de bevolking door een snelle verpaupering en hongersnood. Verhoudingen veranderen Te zien is hoe de verhoudingen radicaal veranderden
 4. Nationaal Archief te Den Haag, Stamkaarten Ministerie van Koloniën: Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren, Nederlands-Indië, archief 2.10.36.21 , inventaris­num­mer 1 Geïndexeerd vi
 5. Burgerlijke Stand Nederlands-Indië: index overlijdens RA 1815-1923 compleet Showing 1-6 of 6 messages. Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

Burgerlijke stand Nederlands-Indi

 1. Een interactieve website waarop u terzijnertijd meer informatie over de naoorlogse repatriëring (1945-1967) van Indië/Indonesië naar Nederland kunt vinden, u deze periode visueel kunt 'beleven' én waar voor het eerst de repatriëringslijsten op één centrale plaats kunnen worden geraadpleegd
 2. Een moeder met zoon en kinderwagen op een bankje in de bossen bij Oostkapelle (Zeeuws Archief) Schooluitje naar de Vliegende Hollander van een klas van de Vrouwenarbeidsschool (Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
 3. Archief Voor De Suikerindustrie In Nederlandsch-indie, Volume 11 (Dutch Edition) [Anonymous] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. This is a reproduction of a book published before 1923
 4. Indië-veteranen. 2,034 likes · 449 talking about this. De dekolonisatie is nog steeds actueel en zwaarbeladen. Laten we proberen hier met zijn allen een..

Onderzoek de geschiedenis van jouw opa in Nederlands-Indië

Een fotoboek van een cacaoplantage in Nederlands-Indië omstreeks 1920. Het Noord-Hollands Archief beheert de overheidsarchieven van de provincie Noord-Holland en. Daarnaast waren er door de Nederlands-Indische regering het Kantoor Displaced Persons (KDP), het Leger Organisatie Centrum Nationaal Archief, Den Haag,. Ook in Nederlands-Indië was de handel in opium (later geimporteerd uit Turkije) een (koloniaal) staatsmonopolie. In het zeer conservatieve Nederland van de 19e eeuw werd er niet openlijk overgesproken, maar toch was het algemeen bekend Nederlands-Indië gaf samen met de KNIL-militairen stevige tegenstand tegen het Japanse leger, maar was te zwak. Archief Recente reacties. Kees Janssen op. Digitale archief. Het NBA heeft in september 2018 circa 3,2 TerraByte digitaal archief. Dit archief bestaan uit veel documenten, afbeeldingen, film,- en geluidsmateriaal, boeken en anderzijds

Indisch Familie Archief. Nonprofit Organization. Indische buurten. Nonprofit Organization. Pages Businesses Nonprofit Organization Nederlands-Indië in kleur. Een Nederlands meisje omringd door bagage van Nederlandse geïnterneerden, die worden geëvacueerd uit kamp Banjoebiroe. Archief van het Kantoor Displaced Persons. Archief Voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indie, Volume 11, Part 1 by Algemeen Syndicaat Van Suikerfabrikanten, 9781248211533, available at Book Depository with free delivery worldwide Scheepsnaam: Vertrekdatum: Vertrekplaats: Aankomstdatum: Aankomstplaats: Aantal passagiers: Archief Wie zijn wij? De Stichting Indisch Netwerk Eindhoven e.o. (Stichting INE; KvK-nummer: 70256608) is een samenwerkingsverband van (Indische/Molukse) organisaties gericht op de doelgroep Indische- en Molukse Nederlanders. In Eindhoven wonen ca. 6000 (geregistreerde) burgers die zijn geboren en/of getogen in het voormalig Nederlands-Indië/de Molukken

Roosje Roos - Genealogisch onderzoeksburea

Archief voor de suikerindustrie in Nederlandsch-Indië (Volume 29) (Dutch Edition) [Unknown] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers Oprichting van de Volksraad in Indië. In feite gaf Nederland vanaf toen de Nederlandse Gouverneur-Generaal samen met de Volksraad een grote mate van zelfstandig bestuur over Indië. 1918-1922. De vierjarige veldtocht van Japan in Siberië. 1927. Communistische Indonesiërs ontkenen op West-Java een opstand tegen het Nederlands gezag Aan de hand van archieven uit het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, het Nationaal Archief en onderzoek van Ad van Liempt kwam ik tot een aantal conclusies. 1. Bevrijden met de mentaliteit van een verzetsstrijder. Nadat Nederland in mei 1945 bevrijd werd van de Duitsers was het natuurlijk groot feest

Een groot dilemma deed zich namelijk al jaren voor. De angst dat u uw onderneming in Nederlands-Indië zou kwijtraken én het behoud van uw wereldpositie in Handel. Nederland had een dagelijkse behoefte aan zekerheidsstelling en groei. Aan een bruisende handel. En niet alleen Nederland had behoefte aan een kapitale grootmacht Troepentransportschepen of troepenschepen vervoerden tussen 1945 en 1951 tienduizenden soldaten en burgers naar en van Nederlands-Indië. Hierbij werd niet alleen gebruik gemaakt van de bekende Nederlandse rederijen maar werden ook schepen bij buitenlandse rederijen ingehuurd Naamlijst van predikanten in nederlands oost-indie door c.a.l. Van troostenburg de bruijn, predikant te erichem. Toegevoegd bijvoegsel onder of na het afdrukken nog verzameld. Bijgwerkt (afgeschreven) tot en met 1893 Burgerlijke Stand Nederlands-Indi Een belastingambtenaar stelde op basis hiervan de Memorie van Successie op. Gelders Archief (www.geldersarchief.nl) Joop woonde in Nederlands Indië en werkte als hoofd boekhouder bij Lindeteves. Lindeteves Jacoberg was een Nederlandse technische handelsonderneming met diverse bedrijven actief in Nederlands Indië. Maria en Joop trouwden op 31 december 1953 in Djakarta (tot 1942 Batavia). Af en toe was Joop met groot verlof naar Nederland

Homepagina - IG

Archief van Tranen. Deze website is het gevolg van een tweedelige documentaire-serie 'Archief van Tranen', die Pia Media gemaakt heeft voor Omroep MAX.In deze documentaires worden vrijwel onbekende massamoorden op burgers met de Nederlandse nationaliteit belicht, die plaatsvonden in de periode augustus 1945 tot maart 1947 in het voormalig Nederlands-Indië Op deze website treft u een overzicht aan van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen vervoerd hebben van de Oost naar Nederland. De passagiers-lijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen meegereisd hebben. In deze passagierslijsten is een kolom 'archief' te zien Indiegangers.nl. startpagina; fotogalerij; digitale gedenkboeken; gastenboek; zoeken; contact; weblinks; Geschiedenis. Generaal Spoo Zij kwamen naar Nederland om te recupereren, d.w.z. Uit het archief van de familie De la Court. gerepatrieerden uit het voormalige Nederlands-Indie na hun. ADC ArcheoProjecten Amelander Historie Amsterdam Museum Amsterdam Pipe Museum Archief Eemland Archiefzoeker Varend Erfgoed Nederland Fries Scheepvaart Museum.

Nieuwe foto's wreedheden Nederlands Indië opgedoken

 1. Commissie-Generaal in Nederlands-Indie [Schermerhorn in geprek met Van Mook] by unknown ERA: Pre-modern (pre 1945) CATEGORY: Nationaal Archief . ADDRESS
 2. Angelsaksen Archeologie België Berlijn Canon Column Duitsland eerste wereldoorlog engeland Europa Frankrijk franse tijd geschiedenis magazine Hitler interview Italië Karel de Grote Kunstgeschiedenis Maritieme geschiedenis Middeleeuwen museum Napoleon Nederland Nederlands-Indie Nijmegen oorlog Oorlogen oostenrijk-hongarije Religie Rome.
 3. Natuur- en geneeskundig archief voor Neêrland's-Indië. By. Genre. Journal Material Type. Published material. Publication info. Batavia :Drukkerij van het Bataviaasch Genootschap,1844- [1847]. Notes: Title varies slightly. Subject
 4. Natuur- en geneeskundig archief voor Neêrland's-Indië Item Preview remove-circle Share or Embed This Item
 5. Archief van Tranen deel 1. 2 years ago More. voor Omroep MAX over de 20.000 Nederlandse slachtoffers van de zgn. Bersiap (1945-1948) in voormalig Nederlands.

Video: Nederlands-Indië - Wikipedi

Nederlands Indie. Asian History I Love Hoofdenschool te Bandoeng 1900, vóór de reorganisatie tot Osvia (KITLV, Foto-archief 5181) Badhuis van de sultan in. Ruim 60 jaar geleden werden in de loop van vijf jaren 50.000 Nederlandse soldaten naar Nederlands-Indie gezonden om de orde en het gezag van het gouvernement te herstellen. Hettransport van de troepen geschiedde met omgebouwde passagiersschepen en vrachtschepen Nederlands Indië Voorouders Hét startpunt voor stamboomonderzoek in nederland. met de meest overzichtelijke linksverzameling. alle links op categorie en op provincie/gemeente! hier vindt u bv. snel de burgerlijke stand, dtb of bevolkingsregister van elke plaats 7 December Divisie Indië-veteranen wordt opgedragen aan alle veteranen. En postuum opgedragen aan de gesneuvelden in Indië en de Indië-veteranen die niet meer onder ons zijn. Zij werden geroepen en ingezet door de regering van Nederland als dienstplichtig of vrijwillig soldaat in Indië

Populair: